Long An: Truyền thông Trợ giúp pháp lý tại cơ sở

14/08/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Công tác Trợ giúp pháp lý là một chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước. Thực hiện Trợ giúp pháp lý là hoạt động mang tính nhân văn, vì con người nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của đối tượng được Trợ giúp pháp lý. Nhận thức được vai trò quan trọng đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh thường xuyên quan tâm, phối hợp với phòng Tư pháp các huyện, thị tổ chức truyền thông Trợ giúp pháp lý về cơ sở.

Thông qua các đợt truyền thông Trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong nhân dân, góp phần giảm bớt các đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; giúp các đối tượng Trợ giúp pháp lý biết được chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Trợ giúp pháp lý và liên hệ, yêu cầu Trung tâm thực hiện Trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.
Vào lúc 19 giờ, ngày 10/8/2020, tại Hội trường UBND Thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện và Hội phụ nữ Thị trấn Tầm Vu tổ chức buổi truyền thông về Trợ giúp pháp lý cho hội viên Hội phụ nữ khu phố 2, 3, khu phố Hồi Xuân, khu phố Hội Xuân Thị trấn Tầm Vu.
Tại buổi truyền thông, ông Nguyễn Năm Triệu, Trợ giúp viên pháp lý, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã giới thiệu về Luật Trợ giúp pháp lý, về điều kiện và thủ tục yêu cầu Trợ giúp pháp lý, địa chỉ và số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Trợ giúp pháp lý để các đối tượng được Trợ giúp pháp lý liên hệ khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý.

Ngoài ra, tại buổi truyền thông, ông Nguyễn Năm Triệu còn thông tin đến các đại biểu tham dự một số quy định của pháp luật về: Đất đai; Hôn nhân và gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; quyền của phụ nữ và trẻ em…; giới thiệu các tình huống cụ thể, thường xảy ra và hướng giải quyết để các hội viên có cách xử sự đúng pháp luật khi gặp phải.
Truyền thông Trợ giúp pháp lý là hoạt động thường xuyên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý, nhằm đưa kiến thức pháp luật, kiến thức về Trợ giúp pháp lý đến người dân ở cơ sở, góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật; Trợ giúp pháp lý góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp phápcủa người yếu thế trong xã hội…./.
Hồng Hà - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Long An.

Xem thêm »