Long An: Truyền thông Trợ giúp pháp lý tại xã Dương Xuân Hội - huyện Châu Thành

04/08/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Vào lúc 19 giờ, ngày 03/8/2020, tại Nhà Văn hóa ấp Mỹ Xuân xã Dương Xuân Hội huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Long An đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện và Hội phụ nữ xã tổ chức buổi truyền thông về Trợ giúp pháp lý cho hơn 40 đại biểu là hội viên Hội phụ nữ, Hội Nông dân trên địa bàn ấp Mỹ Xuân xã Dương Xuân Hội.

Tại buổi truyền thông, ông Nguyễn Năm Triệu, Trợ giúp viên pháp lý, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã thông tin về trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; giới thiệu về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh; phổ biến các đối tượng được Trợ giúp pháp lý miễn phí và các thủ tục yêu cầu Trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; giới thiệu về địa chỉ và số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Trợ giúp pháp lý để các đối tượng được Trợ giúp pháp lý liên hệ khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý.
Ngoài ra, tại buổi truyền thông, ông Nguyễn Năm Triệu còn thông tin đến các đại biểu tham dự một số quy định của pháp luật về: Đất đai; Hôn nhân và gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; những vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em…
Thông qua buổi truyền thông nhằm giúp cho người dân hiểu rõ về Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật./.
                                                                                                                                  Hồng Hà - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Long An.

Xem thêm »