Long An - Truyền thông Trợ giúp pháp lý tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc

31/07/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện kế hoạch công tác Trợ giúp pháp lý về truyền thông ở cơ sở năm 2020. Ngày 15/7/2020, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Long An đã phối hợp với Phòng Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Cần Giuộc tổ chức truyền thông về Trợ giúp pháp lý cho các đối tượng là hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Phước Lý huyện Cần Giuộc.

Buổi truyền thông trợ giúp pháp lý kết hợp với tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Cần Giuộc, các phòng, ban trong huyện với hội viên phụ nữ xã Phước Lý.
Buổi truyền thông và đối thoại được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 15/7/2020 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa học tập - cộng đồng xã Phước Lý.
Tham dự buổi truyền thông và đối thoại có ông Lê Trung Trực, Trợ giúp viên pháp lý, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh; bà Huỳnh Thị Tuyết Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Cần Giuộc và đại diện Phòng Tư pháp, Công an huyện, Trung tâm văn hóa thông tin và truyền thông huyện, Phòng Giáo dục, Phòng Văn hóa, Phòng LĐ - TBXH,  Trung tâm Y tế huyện, Đoàn TNCSHCM, Hội Luật gia huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, Công an, Tư pháp, Đoàn TNCSHCM, cán bộ LĐ - TBXH xã Phước Lý; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ 15 xã, thị trấn huyện Cần Giuộc và hội viên phụ nữ xã Phước Lý.
 
.
Tại buổi truyền thông, ông Lê Trung Trực đã giới thiệu các thông tin về trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; giới thiệu về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh; phổ biến các đối tượng được Trợ giúp pháp lý miễn phí và các thủ tục yêu cầu Trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; giới thiệu về địa chỉ và số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Trợ giúp pháp lý để các đối tượng được Trợ giúp pháp lý liên hệ khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý.
Ngoài ra, tại buổi truyền thông, ông Lê Trung Trực còn thông tin đến các đại biểu tham dự một số nội dung về Hôn nhân và gia đình, Bạo lực gia đình và các vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em.
Bà Huỳnh Thị Tuyết Hồng,  ông Lê Trung Trực và đại diện các phòng, ban trong huyện thực hiện việc đối thoại trực tiếp với hội viên phụ nữ xã Phước Lý. Chủ đề đối thoại: “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em và các vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em”. Các thành viên Ban đối thoại đã trả lời 16 câu hỏi và tình huống của hội viên phụ nữ. Do thời gian có hạn, còn hơn 5 câu hỏi còn lại, các thành viên Ban đối thoại sẽ trả lời bằng văn bản sau cho hội viên.
Thông qua hoạt động truyền thông Trợ giúp pháp lý tại cơ sở kết hợp với hoạt động của địa phương, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã góp phần thiết thực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân;  nâng cao kiến thức pháp luật để người dân biết cách tự ứng xử phù hợp với các quy định của pháp luật; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý theo quy định của luật Trợ giúp pháp lý và các luật có liên quan./.
                                                                                                                                               Hồng Hà - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Long An

Xem thêm »