Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Thái Bình tăng cường các hoạt động phối hợp

01/04/2014
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Trong những năm qua, công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Thái Bình đã được các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (thay thế Thông tư liên tịch số 10/2007) đã tạo ra những bước chuyển mới trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng (Hội đồng). Tổ giúp việc cho Hội đồng đã được kiện toàn theo quy định của Thông tư liên tịch số 11/2013 và đã tham mưu tích cực, giúp việc cho các thành viên Hội đồng trong việc triển khai thực hiện các hoạt động phối hợp cụ thể.

Ngay từ đầu năm, Thường trực Hội đồng đã có văn bản đề nghị thành viên Hội đồng thuộc các ngành Công an, Kiểm sát, Toà án chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai, quán triệt nội dung của Thông tư liên tịch số 11/2013 và tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp trong hoạt động tố tụng để tạo điều kiện thuận lợi cho người được TGPL tiếp cận với dịch vụ pháp lý miễn phí của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ngay sau đó đã có văn bản chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác TGPL trong hoạt động tố tụng; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng về các quy định liên quan trong công tác TGPL. Đồng thời yêu cầu các đơn vị định kỳ báo cáo kết quả TGPL của toàn ngành, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng.

Hiệu quả của công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng đã được nâng lên rõ rệt. Chỉ tính riêng trong Quý I/2014, Trung tâm TGPL nhà nước đã thực hiện được 11 vụ việc tham gia tố tụng (bằng 40% so với cả năm 2013). Phần lớn các vụ việc được thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng. Trong đó có một số vụ việc điển hình như vụ xâm hại tình dục đối với trẻ em mà kẻ phạm tội chính là cha ruột của người bị hại gây xôn xao dư luận trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Hội đồng đã xây dựng những kế hoạch cụ thể trong việc hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác TGPL trong tố tụng nhằm duy trì các hoạt động phối hợp một cách thông suốt, hiệu quả.Thông qua hoạt động tham gia tố tụng, công tác TGPL bảo đảm thực hiện quyền được TGPL của người dân, góp phần giúp các cơ quan tiến hành tố tụng xét xử, giải quyết vụ việc một cách khách quan, trung thực, đúng pháp luật, góp phần thiết thực vào sự nghiệp cải cách tư pháp, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội./.

 

Thu Trang

 

Xem thêm »