Bắc Kạn -Tập huấn nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

13/07/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp, điển hình, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý, vừa qua, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Trung - Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn; đại biểu là lãnh đạo Trung tâm, các Trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý và chuyên viên thuộc Trung tâm.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo viên truyền đạt, trao đổi về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ án dân sự tranh chấp về thừa kế tài sản; kỹ năng tư vấn chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự, và đặc biệt là kỹ năng tham gia tố tụng trong vụ án hình sự về tội phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Nhiều bài tập tình huống là các vụ án đã xảy ra trong thực tế để thảo luận, chia sẻ với nhau các kỹ năng tham gia tố tụng; nghiên cứu, phân tích, đánh giá chứng cứ và xây dựng phương án bảo vệ quyền lợi cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc dân sự, hình sự. Cùng với việc nâng cao năng lực chuyên môn, một số quy định đối với người thực hiện trợ giúp pháp lý được phổ biến, nâng cao trách nhiệm, đạo đức, uy tín nghề nghiệp, quy định các chuẩn mực về hành vi ứng xử của người thực hiện trợ giúp pháp lý theo Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý tại Thông tư số 03/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 28/4/2020.
Qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu được bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng trong việc nghiên cứu hồ sơ, tư vấn, phân tích, đánh giá các vụ việc dân sự, hình sự, đặc biệt là các vụ việc tham gia tố tụng. Nâng cao trách nhiệm, uy tín, quy tắc nghề nghiệp, đạo đức, tính chuyên nghiệp của người thực hiện trợ giúp pháp lý, từ đó góp phần bảo vệ tốt nhất các quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh./.
                                                                                                       Hồng Anh - Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bắc Kạn
 

 

Xem thêm »