Quyết định số 200/QĐ-BTP v/v ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017)

17/02/2017

Chi tiết Quyết định số 200/QĐ-BTP và Kế hoạch xin được đính kèm bên dưới.

File đính kèm:

Xem thêm »