Thông báo về Quyết định số 110/QĐ-CTGPL về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Cục trợ giúp pháp lý

11/12/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Cục Trợ giúp pháp lý thông báo về việc ban hành Quyết định số 110/QĐ-CTGPL ngày 16/11/2023 về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Cục trợ giúp pháp lý

Chi tiết xem tại file đính kèm./.
Trân trọng!

File đính kèm:

Xem thêm »