Báo cáo Nghiên cứu về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực kết nối với cơ quan điều tra, cơ sở giam giữ

25/07/2022

Để tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước với Cơ quan điều tra, cơ sở giam giữ, trong khuôn khổ "Dự án tăng cường pháp luật và tư pháp ở Việt Nam (EU JULE)" do Liên minh Châu Âu tài trợ với đóng góp tài chính từ UNDP và UNICEF, các chuyên gia của UNDP đã phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý xây dựng báo cáo nghiên cứu về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực kết nối với cơ quan điều tra, cơ sở giam giữ.

File đính kèm:

Xem thêm »