Thông báo về việc ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện Quyết định 176/QĐ-BTP ngày 05/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Trợ giúp pháp lý

10/03/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Cục Trợ giúp pháp lý thông báo về việc ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện Quyết định 176/QĐ-BTP ngày 05/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Trợ giúp pháp lý

Chi tiết văn bản xin vui lòng xem tại file đính kèm.

File đính kèm:

Xem thêm »