Bộ Tư pháp ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2021

28/01/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Bộ Tư pháp đã ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2021 tại Công văn số 4958 /BTP-TGPL ngày 31/12/2021. So với năm 2020, chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2021 có một số điểm mới sau:

(1) Về mức chỉ tiêu: Các mức chỉ tiêu tăng 01 vụ ở các năm bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý so với năm 2020.
(2) Bổ sung cách tính thời điểm người được bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách, Phó Giám đốc trong năm. Cụ thể: Người được bổ nhiệm chức danh Lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (Giám đốc, Quyền Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách, Phó Giám đốc) trong năm thì chỉ tiêu vụ việc được tính tương ứng với thời gian mà người đó được bổ nhiệm chức danh Lãnh đạo Trung tâm.
(3) Bổ sung trường hợp được miễn chỉ tiêu: Các trường hợp được cử đi học, nghỉ ốm, nghỉ thai sản và trường hợp khác có thời gian vắng mặt tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trên 08 tháng, Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm dưới 04 tháng.

(Chi tiết nội dung Công văn 4958 về việc ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2021 và phục lục mẫu xin vui lòng xem tại file đính kèm)

                                                                                                                                                                                        Thanh Hà - Cục Trợ giúp pháp lý

File đính kèm:

Xem thêm »