Thông báo về việc báo cáo sơ kết 1 năm triển khai Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL; thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thống kê trong lĩnh vực TGPL

18/09/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Mai Lương Khôi tại Kết luận trong Thông báo số 18/TB-BTP ngày 23/4/2020 về kết quả công tác quý I/2020 và các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 của Cục Trợ giúp pháp lý, ngày 22/7/2020, Cục Trợ giúp pháp lý đã phát hành Công văn số 300/CTGPL-TTTTDL gửi 63 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố về việc báo cáo tình hình triển khai Hệ thống quản lý TGPL phục vụ báo cáo sơ kết 01 năm triển khai Hệ thống quản lý TGPL, dịch vụ công trực tuyến và Trang thông tin điện tử

Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường hiệu quả công tác quản lý về hoạt động trợ giúp pháp lý, đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số nội dung...
(Chi tiết nội dung văn bản xin vui lòng xem tại file đính kèm)

File đính kèm:

Xem thêm »