Công văn về sử dụng số điện thoại, tin nhắn SMS trong công tác phối hợp, chuyển tải thông tin

03/09/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Nhằm tăng cường công tác phối hợp, chuyển tải thông tin tới các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng với việc sử dụng các hình thức thông tin như văn bản, thư điện tử...

Trong thời gian tới, Cục Trợ giúp pháp lý sử dụng hệ thống nhắn tin SMS với tên nhận diện là: CucTGPL_BTP (không hiển thị số điện thoại) và số điện thoại di động: 0799.968.078 để truyền tải thông tin. Thông tin sẽ được gửi trực tiếp đến số thuê bao di động của Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cá nhân có liên quan trong quá trình phối hợp công tác.
Cục Trợ giúp pháp lý xin trân trọng thông báo./.

(Chi tiết công văn xin vui lòng xem tại file đính kèm)
 

File đính kèm:

Xem thêm »