Sơ kết công tác trợ giúp pháp lý 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2020 của Cục Trợ giúp pháp lý

06/08/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 04/8/2020, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác trợ giúp pháp lý 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 của Cục Trợ giúp pháp lý. Dự buổi sơ kết có đồng chí Thứ trưởng Mai Lương Khôi, đồng chí Cù Thu Anh - Cục trưởng và các công chức chủ chốt của đơn vị. Theo Báo cáo tại hội nghị, ngay từ đầu năm Cục đã bám sát và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ tại Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Trợ giúp pháp lý (được phê duyệt tại Quyết định số 233/QĐ-BTP ngày 10/02/2020), kết quả cụ thể như sau:

Về thể chế, Cục đã xây dựng, tham mưu trình ban hành 01 Thông tư; phối hợp với đơn vị thuộc Bộ Tài chính để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành 01 Thông tư về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động TGPL. Tiếp tục triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý, Cục đã tổ chức một số lớp tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý trong tố tụng để nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý. Đồng thời, Cục đã tham mưu trình ký ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý. Bên cạnh đó, Cục đang phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và các các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành tổng kết và đề xuất hoạt động trợ giúp pháp lý trong công tác giảm nghèo trong giai đoạn mới. Về truyền thông công tác trợ giúp pháp lý, Cục đã chủ động triển khai thực hiện 8/15 hoạt động theo Kế hoạch công tác truyền thông năm 2020 và đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người dân.
Công tác trợ giúp pháp lý địa phương đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tổ chức thực hiện và người thực hiện trợ giúp pháp lý có 63 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; 135 Chi nhánh trợ giúp pháp lý; 33 tổ chức ký hợp đồng; 174 tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; 645 trợ giúp viên pháp lý; 533 luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý. Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng 06 tháng đầu năm 2020, các Trung tâm đã thụ lý và thực hiện 19.710 vụ việc TGPL, trong đó 16.885 vụ việc tham gia tố tụng (tăng 28% so với cùng kỳ năm 2019). Một số địa phương có số vụ việc tham gia tố tụng kết thúc tỷ lệ tăng cao; nhiều trợ giúp viên pháp lý đã hoàn thành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của cả năm 2020.
Ngoài ra, Cục cũng đã chủ động theo dõi, tổng hợp tình hình tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương; đồng thời triển khai các công tác khác như hoàn thành việc tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh trợ giúp viên pháp lý từ hạng 3 lên hạng 2; tổng hợp nhu cầu đăng ký kiểm tra hết tập sự trợ giúp viên pháp lý; triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế đã được phê duyệt; tham mưu kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng Trung ương; vận hành phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý…
Sau khi nghe báo cáo, Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị 6 tháng đầu năm, những tồn tại, khó khăn và đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Mai Lương Khôi cơ bản nhất trí với Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể đơn vị và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid - 19, Cục có sự thay đổi về người đứng đầu đơn vị và Lãnh đạo Bộ phụ trách, đặc biệt công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý đã để lại dấu ấn tốt, cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới.
 Thứ trưởng đề nghị, trong những tháng cuối năm, đơn vị cần phát huy kết quả đạt được, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, trong đó có những nhiệm vụ quan trọng như: Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng; trình Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao ký ban hành Chương trình phối hợp người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án; phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành tổng kết các Nghị quyết về giảm nghèo giai đoạn 2010 - 2020 và có đề xuất hoạt động trợ giúp pháp lý trong Nghị quyết về giảm nghèo giai đoạn 2021-2030, xây dựng nội dung trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trong các chương trình, quyết định, đề án; tiếp tục theo dõi việc thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2020 trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch Covid - 19; tham mưu thời điểm tổ chức việc kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2020 phù hợp theo diễn biến của Covid - 19; tăng cường trao đổi với các đối tác, dự án quốc tế để huy động nguồn lực nước ngoài, quốc tế cho hoạt động TGPL... Về công tác truyền thông, cần tiếp tục phát huy những kết quả tốt đã đạt được như vừa qua bằng các hình thức sáng tạo, đổi mới với nội dung phong phú để người dân biết đến trợ giúp pháp lý nhiều hơn...

Văn phòng Cục Trợ giúp pháp lý

Xem thêm »