Thông tư số: 21/2014/TT-BTP Quy định mẫu trang phục, việc quản lý, sử dụng trang phục của Trợ giúp viên pháp lý

13/11/2014
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 07/11/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 21/2014/TT-BTP Quy định mẫu trang phục, việc quản lý, sử dụng trang phục của Trợ giúp viên pháp lý.

Thông tư bao gồm 3 Chương, 9 Điều và có cơ cấu như sau:

- Chương I. Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 2).

- Chương II. Quy định cụ thể (từ Điều 3 đến Điều 7).

- Chương III.  Điều khoản thi hành (từ Điều 8 đến Điều 9).

Thông tư quy định phạm vi điều chỉnh, cụ thể là quy định mẫu trang phục, việc quản lý và sử dụng trang phục của Trợ giúp viên pháp lý. Đối tượng áp dụng của Thông tư này là Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Trợ giúp viên pháp lý và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư quy định cụ thể và miêu tả chi tiết về các loại trang phục Trợ giúp viên pháp lý được cấp: Quần áo vest; áo sơ mi dài tay; quần áo xuân hè (áo xuân hè ngắn tay, quần xuân hè); thắt lưng; giầy da; dép quai hậu; bít tất; cà vạt; cặp đựng tài liệu; biển hiệu (phụ lục mẫu trang phục ban hành kèm theo Thông tư).

Ngoài ra, Thông tư quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình triển khai thi hành Thông tư. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tư pháp để xem xét, giải quyết.

 

Download Thông tư và Mẫu trang phục phía dưới File đính kèm

Thong_tu_trang_phuc-final.doc

Mau_trang_phuc_.rar

Xem thêm »