Công văn mời cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Trợ giúp pháp lý khóa XIV/2014

10/12/2014
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Download công văn và tài liệu tại đây.

 

Công văn mời cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Trợ giúp pháp lý khóa XIV/2014.

Công văn mời cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.jpg

Công văn mời cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.jpg

Danh sách học viên đủ điều kiện.

/sites/default/files/001.jpg

/sites/default/files/002.jpg

/sites/default/files/003.jpg

/sites/default/files/004.jpg

/sites/default/files/005.jpg

Danh sách bổ sung học viên đủ điều kiện.

danh sách bổ sung/001_0.jpg

Danh sách bổ sung học viên đủ điều kiện.(lần 2)

/sites/default/files/001_1.jpg

 Danh sách học viên không đủ điều kiện.

/sites/default/files/006.jpg

Bìa khóa luận.

/sites/default/files/phu_luc_bia_chuyen_de.doc

Hướng dẫn viết khóa luận.

/sites/default/files/de_tai_viet_khoa_luan.doc

Danh sách đăng ký chỗ ở của học viên.

/sites/default/files/danh_sach_dat_phong_ngu_cua_hoc_vien_khoa_xiv.doc

Xem thêm »