Thông Báo: V/v báo cáo kết quả trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

15/01/2015
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trung tâm Download công văn và phụ lục tại đây

Công văn

cv_yeu_cau_dia_phuong_bc_tgpl_cho_nkt_2014_chinh_thuc_1.doc

Đề Cương BC

de_cuong_bao_cao_chinh_thuc_0.doc

Phụ Lục

4_phu_luc.rar

 

Xem thêm »