Thông Báo: Cv Số 182 /BTP-TGPL V/v tổng kết 08 năm triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

22/01/2015
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố ...............................

Download Công văn, Phụ lục tại đây.

cv_182de_cuong_gui_dia_phuong.doc

phu_luc.rar

Download Quyết định, Kế hoạch tổng kết 08 năm thi hành Luật TGPL

qd_110-_tong_ket_luat_tgpl.doc

ke_hoach_kem_qd_110-_tong_ket_luat_tgpl.doc

 

Xem thêm »