Thông báo việc cập nhật tình hình tổ chức, hoạt động của 63 Trung tâm TGPL trong toàn quốc

23/01/2015
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Kính gửi: Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức và hoạt động của 63 Trung tâm TGPL trong toàn quốc, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng đề nghị các Trung tâm  gửi thông tin về thay đổi nhân sự, tổ chức bộ máy và các hoạt động nổi bật của Trung tâm (nếu có) theo địa chỉ email: ctgpl@moj.gov.vn vào ngày thứ 5, hàng tuần.

Cục Trợ giúp pháp lý thông báo để các Trung tâm TGPL biết và thực hiện./.

Xem thêm »