Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng và người dân

18/02/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 15/11 vừa qua, thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2023, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực và hiểu biết pháp luật về trợ giúp pháp lý cho trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng (sau đây gọi tắt là Hội nghị tập huấn) nhằm tạo cầu nối tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý nói riêng và đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nói chung đến với đông đảo người dân trong xã hội.

Các buổi Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực và hiểu biết pháp luật về trợ giúp pháp lý có sự tham gia của gần 700 đại biểu tham dự là các Trưởng thôn, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng như đại diện Hội Người cao tuổi, đại diện Hội Phụ nữ, đại diện Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên....và người dân tại lần lượt Trung tâm chính trị huyện Tri Tôn; phường An Phú, thị xã Tịnh Biên; xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn; phường Chi Lăng, thị xã Tịnh Biên. Tại hội nghị Báo cáo viên của Cục Trợ giúp pháp lý đã giới thiệu, phổ biến những quy định cụ thể của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; hướng dẫn thủ tục và các loại giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; các quyền và nghĩa vụ của người dân khi được trợ giúp pháp lý; cùng với các tình huống, ví dụ cụ thể, sinh động…. đến với các đại biểu giúp các đại biểu dễ nắm bắt, hiểu nội dung tập huấn và có thể lan tỏa những kiến thức này đến với cộng đồng dân cư để đảm bảo khả năng tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật của người dân. Thông qua giao lưu chia sẻ trực tiếp với các đại biểu, hội nghị cũng đã góp phần phát hiện nhu cầu trợ giúp pháp lý từ những đại biểu tham dự hội nghị, từ đó kịp thời giới thiệu người dân tới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh An Giang khi có vướng mắc, tranh chấp pháp luật.

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý giúp cho người có uy tín trong cộng đồng biết về chính sách trợ giúp pháp lý, từ đó giúp lan tỏa những kiến thức này đến cộng đồng dân cư và góp phần đưa chính sách trợ giúp pháp lý tới gần hơn nữa người dân tại địa phương./.

Huỳnh Đức

Xem thêm »