Thông báo: Yêu cầu thông tin tình hình triển khai Công văn số 587/BTP-TGPL ngày 26/2/2015.

10/04/2015
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 26/2/2015, Bộ trưởng  Bộ Tư pháp đã ký Công văn số 587/BTP-TGPL gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nhiệm vụ trọng tâm công tác trợ giúp pháp lý. Cục Trợ giúp pháp lý đề nghị các Trung tâm trợ giúp pháp lý gửi thông tin về tình hình triển khai Công văn số 587/BTP-TGPL tại địa phương đến thời điểm hiện tại (và cập nhật liên tục) để Cục tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Địa chỉ mail gửi thông tin: Thanhtt@moj.gov.vn

Số điện thoại liên hệ: 046.2749.638  (đ/c Thanh – Phòng Quản lý nghiệp vụ).

 

 

Download Công văn tại đây

cv_gui_ubnd_so_587_ngay_26.2_1.doc

Xem thêm »