Cục Trợ giúp pháp làm việc với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh

18/08/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 17/8/2023, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh về kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý (viết tắt là TGPL) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong từ ngày 01/01/2022 đến 06 tháng đầu năm 2023.

Tham gia buổi làm việc, về phía Cục Trợ giúp pháp lý có đồng chí Phan Văn Tuân, Phó Trưởng phòng, Phòng Tài chính và quản lý chất lượng TGPL; đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chánh Văn phòng; đồng chí Vũ Hồng Tuyến, Chuyên viên cao cấp, Phòng Chính sách và quản lý nghiệp vụ TGPL; đồng chí Phạm Thị Việt Hà – Chuyên viên Trung tâm Thông tin, dữ liệu TGPL. Về phía Tây Ninh, có đồng chí Nguyễn Minh Vũ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Lê Minh Hiền - Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh và toàn thể viên chức của Trung tâm TGPL nhà nước.
Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh báo cáo về kết quả thực hiện TGPL trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2023. Trung tâm được phân bổ chỉ tiêu 14 biên chế và hiện có 14 người làm việc gồm các vị trí sau đây: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc, 05 Trợ giúp viên pháp lý, 05 chuyên viên, 01 kế toán, 01 văn thư lưu trữ. Trung tâm có ký hợp đồng 01 người làm bảo vệ, 01 người làm nhiệm vụ tạp vụ cơ quan. Trung tâm có 02 phòng chuyên môn, gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp và Phòng Nghiệp vụ. Việc bố trí và sử dụng viên chức của Trung tâm đáp ứng với chuyên môn nghiệp vụ và từng vị trí công tác phù hợp với vị trí việc làm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh.
Giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2023, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước tiếp nhận và thụ lý 481 vụ TGPL thông qua hình thức tham gia tố tụng (không có vụ việc tư vấn và đại diện ngoài tố tụng). Theo đó, số vụ việc thụ lý mới năm sau cao hơn năm trước và hằng năm tăng đều khoảng 20%. Số vụ việc TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng hoàn thành (từ ngày 01/01/2022 đến 30/6/2023) là 343 vụ. Hằng năm, số vụ việc TGPL hoàn thành tăng khoảng 15% so với cùng kỳ, trong đó 06 tháng đầu năm 2023, số vụ việc TGPL tăng 100% so với cùng kỳ năm trước. Người được thụ hưởng chính sách TGPL đều hài lòng với kết quả TGPL, chưa có trường hợp khiếu nại, tố cáo trong quá trình thực hiện vụ việc TGPL.
Công tác TGPL tại địa phương được phối hợp thực hiện tốt, đặc biệt hình thức TGPL tham gia tố tụng luôn được quan tâm, các thành viên Hội đồng PHLN về TGPL trong hoạt động tố tụng phát huy vai trò, trách nhiệm nên chưa phát sinh những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Thực hiện chủ trương về tổ chức phiên tòa trực tuyến theo Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT- TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP, Trung tâm TGPL đã tham mưu Sở Tư pháp phối hợp các ngành có liên quan xin hỗ trợ kinh phí lắp đặt thiết bị phục vụ phiên tòa xét xử trực tuyến, có 04 điểm cầu gồm: Phòng xét xử 3A tại Tòa án nhân dân tỉnh (điểm cầu chính), Phòng họp tại Ủy ban nhân dân tỉnh (tận dụng thiết bị hiện có, không đầu tư mới), Hội trường Trại tạm giam Công an tỉnh, Sở Tư pháp (Hội trường Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh). Dự toán kinh phí thực hiện là 1.748.047.620 đồng (một tỷ bảy trăm bốn mươi tám triệu không trăm bốn mươi bảy ngàn sáu trăm hai mươi đồng), kinh phí dự toán điểm cầu thành phần tại Trung tâm TGPL nhà nước là 497.108.700 đồng (bốn trăm chín mươi bảy ngàn một trăm lẻ tám ngàn bảy trăm đồng).
Hàng năm, Trung tâm TGPL nhà nước thường xuyên thực hiện truyền thông công tác TGPL nên đa số người dân nói chung và người được TGPL nói riêng đều biết chính sách này nên chủ động liên hệ. Hơn nữa, Trụ sở của Trung tâm không quá xa so với các Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân các xã nên rất thuận lợi cho việc tiếp cận và thụ hưởng chính sách TGPL. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt hoạt động thông tin, giới thiệu người dân trên địa bàn xã liên hệ đến Trung tâm để thực hiện quyền TGPL khi có nhu cầu.
Trung tâm đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức truyền thông công tác trợ giúp pháp lý kết hợp tư vấn pháp luật tại các địa phương được 29 đợt, cấp phát 7.120 loại tài liệu, tờ gấp pháp luật cho 1.286 lượt người tham dự. Tư vấn pháp luật 115 vụ cho 115 người. Bên cạnh việc truyền thông về công tác TGPL, Trung tâm cũng đã phối hợp với các cơ quan có liên quan để triển khai về chính sách TGPL nhà nước như cung cấp Bảng thông tin về TGPL bằng khổ giấy A4, cung cấp danh sách người thực hiện TGPL .... phối hợp thực hiện tốt hoạt động thông tin, giới thiệu người dân liên hệ đến Trung tâm để thực hiện quyền TGPL khi có nhu cầu.
Qua buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác của Cục TGPL đánh giá cao kết quả thực hiện TGPL trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua. Trung tâm TGPL nhà nước luôn được được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp…. Hoạt động TGPL tại địa phương trong giai đoạn từ năm 2022 cho đến 06 tháng đầu năm 2023 đã triển khai đầy đủ các mặt hoạt động, đạt những kết quả rất đáng ghi nhận: tập trung thực hiện vụ việc, chú trọng thực hiện các vụ việc tham gia tố tụng, kịp thời cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện vụ việc TGPL, nhiều vụ việc được đánh giá là thành công; hoạt động truyền thông về công tác TGPL đã đạt hiệu quả, đa số người dân nói chung và người được TGPL nói riêng đều biết chính sách này nên chủ động liên hệ; sự phối hợp giữa Trung tâm và các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng duy trì đều đặn, nhịp nhàng, số người được thụ hưởng chính sách TGPL của Nhà nước ngày càng tăng, nguồn nhân lực và tài chính cho công tác này luôn được đảm bảo./.

                                                                         Ngọc Linh

Xem thêm »