Cụm Thi đua số 3: Thu hút sự tham gia của tập thể trong các phong trào thi đua

08/04/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua – khen thưởng đã công bố quyết định Cục Trợ giúp pháp lý là Trưởng Cụm, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm là Phó trưởng Cụm thi đua số III năm 2019.

Xem thêm »