Phú Thọ: Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn, xóm, bản, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng

07/07/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2023, trong 02 ngày 04 và 05/07/2023, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn, xóm, bản, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng (sau đây gọi tắt là Hội nghị tập huấn) nhằm tạo cầu nối tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý đồng thời thực hiện khảo sát về nhu cầu tập huấn về trợ giúp pháp lý tại 04 xã: Vĩnh Tiền, Tam Thanh, Xuân Sơn, Kim Thượng thuộc huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Các buổi Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực và hiểu biết pháp luật về trợ giúp pháp lý có sự tham gia của hơn 400 đại biểu tham dự là các Trưởng thôn, xóm, bản, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng như đại diện Hội Người cao tuổi, đại diện Hội Phụ nữ, đại diện Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên.... Đây là những người gần  dân nhất,  là cầu nối cho  việc cung cấp kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý, góp phần phát hiện nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân và kịp thời giới thiệu người dân đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Chi nhánh của Trung tâm để yêu cầu trợ giúp pháp lý khi có vướng mắc, tranh chấp pháp luật.

 

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được Báo cáo viên phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý 2017, được giới thiệu, trao đổi về hoạt động trợ giúp pháp lý, những quy định của pháp luật về người được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với hoạt động trợ giúp pháp lý… Thông qua các buổi truyền thông, người dân và người có uy tín trên địa bàn 04 xã thuộc huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ được tiếp cận, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý, việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý để từ đó góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
 
Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý

Xem thêm »