Thông báo: Công văn số 713/BTP-TGPL v/v ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2017

13/03/2017
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Chi tiết công văn và mẫu báo cáo số liệu xin được đính kèm bên dưới.

Xem thêm »