Thông báo: Ban hành Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017

24/03/2017
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Chi tiết Quyết định và Kế hoạch Hoạt động liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2017 được đính kèm bên dưới.

Xem thêm »