Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật TGPL

18/07/2017
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Kính gửi UBND các tỉnh/ thành phố,

Luật Trợ giúp pháp lý đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2018. Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (sau đây gọi là dự thảo Quyết định).

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng văn bản, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan/Đơn vị góp ý đối với dự thảo Quyết định. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ email: thanhtt@moj.gov.vn trước ngày 21/7/2017. Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung cần trao đổi, đề nghị liên hệ theo số điện thoại: 024.62739.638 (đ/c Trịnh Thanh - chuyên viên Cục Trợ giúp pháp lý).

Chi tiết Dự thảo xin được đính kèm bên dưới.

Xem thêm »