Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

29/08/2017
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Kính gửi Quý cơ quan,

Luật Trợ giúp pháp lý đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2018. Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng văn bản, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan/Đơn vị góp ý đối với dự thảo Nghị định. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ email: ctgpl@moj.gov.vn. Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung cần trao đổi, đề nghị liên hệ theo số điện thoại: 024.62739.638 (đ/c Phan Thị Thu Hà - Cục Trợ giúp pháp lý).

Tờ trình và Dự thảo Nghị định xin được đính kèm bên dưới.

Xem thêm »