Thông báo: CV số 369/CTGPL-CS&QLNV v/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật TGPL

05/09/2017
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Chi tiết công văn xin được đính kèm bên dưới.

 

Xem thêm »