Thông báo: Lấy ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thực hiện một số quy định về TGPL trong HĐTT

27/09/2017
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Chi tiết xin được đính kèm bên dưới.

Xem thêm »