Thông báo: Lấy ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TGPL

27/09/2017
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2018. Để triển khai thi hành Luật, Bộ Tư pháp đã giao Cục Trợ giúp pháp lý chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (sau đây gọi là dự thảo Thông tư).

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng văn bản, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan/đơn vị nghiên cứu và góp ý đối với dự thảo Thông tư.

Văn bản góp ý của Quý Cơ quan/đơn vị đề nghị gửi về Bộ Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý, địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; đồng thời, file điện tử gửi về địa chỉ email: lttha2@moj.gov.vn trước ngày 17/10/2017.

Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung cần trao đổi, đề nghị liên hệ theo số điện thoại: 043.733.4309 - số máy lẻ 539, di động 0917.752.752 (Đ/c Nguyên Tú, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý).

 

Xem thêm »