Thông báo về việc chấm điểm thi đua Sở Tư pháp trong lĩnh vực TGPL năm 2017

19/10/2017
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Cục TGPL xin thông báo! Kính gửi Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Để thuận lợi và khách quan trong việc chấm điểm, đánh giá, xếp hạng các Sở Tư pháp trong lĩnh vực TGPL, Cục TGPL đề nghị các Trung tâm TGPL gửi thông tin chấm điểm các tiêu chí theo Biểu mẫu mà Cục TGPL gửi kèm theo thông báo này. Thời hạn gửi thông tin muộn nhất trước 16h ngày 20/10/2017. Cục TGPL trân trọng thông báo!

File biểu mẫu đính kèm bên dưới.

Xem thêm »