Quy định hướng dẫn về Bằng chứng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu 11/10/2018
Ngày hết hạn 11/12/2018
Địa chỉ nhận ý kiến vcd@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Du thao Bang chung kiem toan (dang website) .doc
Nội dung