Dự thảo Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu 31/07/2018
Ngày hết hạn 30/09/2018
Địa chỉ nhận ý kiến vth@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Du thao.rar
Nội dung