Dự thảo Hướng dẫn kiểm toán công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu 05/12/2017
Ngày hết hạn 05/02/2018
Địa chỉ nhận ý kiến cn7@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Du thao Huong dan kiem toan CNTT.rar
Nội dung