Kiểm tra công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại Bình Thuận

16/09/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 14/9/2022, Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng ở Trung ương do đồng chí Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã làm việc với Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Thuận. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Vũ Thị Hoàng Hà, Phó Cục trưởng Cục TGPL, Bộ Tư pháp; các đồng chí đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và một số công chức của Cục TGPL, Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh Bình Thuận có đồng chí Phạm Thị Minh Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch HĐPHLN tỉnh, đồng chí Đặng Văn Đào, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch HĐPHLN, đồng chí Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hương Lan, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, đồng chí Đinh Văn Nghiên, Phó Chánh án TAND tỉnh, đồng chí Bùi Thị Hồng Thủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính và một số đồng chí là đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Tổ giúp việc cho HĐPHLN, Hội Liên hiệp phụ nữ, Sở Lao động - thương binh và xã hội; đại diện toà án một số huyện, giám thị trại giam, Trưởng nhà tạm giữ và cán bộ của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh.

Ngày 14/9/2022, Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng ở Trung ương do đồng chí Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã làm việc với Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Thuận. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Vũ Thị Hoàng Hà, Phó Cục trưởng Cục TGPL, Bộ Tư pháp; các đồng chí đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và một số công chức của Cục TGPL, Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh Bình Thuận có đồng chí Phạm Thị Minh Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch HĐPHLN tỉnh, đồng chí Đặng Văn Đào, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch HĐPHLN, đồng chí Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hương Lan, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, đồng chí Đinh Văn Nghiên, Phó Chánh án TAND tỉnh, đồng chí Bùi Thị Hồng Thủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính và một số đồng chí là đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Tổ giúp việc cho HĐPHLN, Hội Liên hiệp phụ nữ, Sở Lao động - thương binh và xã hội; đại diện toà án một số huyện, giám thị trại giam, Trưởng nhà tạm giữ và cán bộ của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh.
 
Ảnh: Đồng chí Trần Nguyên Quân - Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an

Trong năm 2021, Trung tâm TGPL đã lắp đặt, gửi bổ sung 25 bảng thông tin TGPL; 50 bảng danh sách, số điện thoại của trợ giúp viên pháp lý và luật sư đến các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh thay thế các bảng thông tin, hộp tin đã cũ nhằm kịp thời cung cấp danh sách, số điện thoại của trợ giúp viên pháp lý và luật sư cho các đối tượng được TGPL miễn phí dễ dàng tiếp cận thông tin.
Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2022, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Thuận đã thụ lý và thực hiện TGPL là 112 vụ việc tham gia tố tụng. Trong năm 2021, 100% trợ giúp viên pháp lý (03/03) đạt chỉ tiêu tham gia tố tụng (01 tốt, 01 khá và 01 đạt chỉ tiêu).
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng ở Bình Thuận còn gặp một số hạn chế, khó khăn: tỷ lệ vụ việc được TGPL trong hoạt động tố tụng đã có xu hướng tăng dần về số lượng nhưng vẫn còn thấp so với tổng số vụ việc do Tòa án hai cấp trên địa bàn tỉnh xét xử hàng năm . Việc giải thích về TGPL của các cơ quan tiến hành tố tụng đôi khi còn mang tính hình thức. Một số người tiến hành tố tụng nhận thức chưa đầy đủ về công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng. Số lượng trợ giúp viên pháp lý còn ít. Sự tham gia của đội ngũ Luật sư vào công tác TGPL còn hạn chế, số lượng các vụ việc do luật sư thực hiện TGPL còn ít.  Kinh phí hoạt động của Hội đồng tại địa phương còn ở mức thấp, khó có thể triển khai các mặt hoạt động trong công tác phối hợp; các ngành thành viên chưa được bố trí kinh phí cho hoạt động phối hợp của ngành mình.
 
Ảnh: Đồng chí Vũ Thị Hoàng Hà - Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư Pháp

Sau khi nghe báo cáo của HĐPHLN tỉnh, các thành viên Đoàn công tác đã trao đổi làm rõ một số nội dung và giải đáp những khó khăn,vướng mắc cũng như đề xuất của địa phương, theo đó, đồng chí Vũ Thị Hoàng Hà, Phó Cục trưởng Cục TGPL đề nghị HĐPH tỉnh: tiếp tục quán triệt, chủ động thực hiện Thông tư liên tịch số 10; tổ chức tập huấn cho người có thẩm quyền tiến hành tố tụng ở cấp huyện; các ngành thành viên ở địa phương dự toán kinh phí cho ngành mình theo Điều 23 Thông tư liên tịch 10. Sở Tài chính quan tâm bố trí kinh phí cho hoạt động nghiệp vụ, hoạt động của HĐPH. Đề nghị Sở Tư pháp với vai trò là thường trực Hội đồng trong việc thúc đẩy hiệu quả hoạt động của Hội đồng, đặc biệt quan tâm bổ sung đội ngũ trợ giúp viên pháp lý; quan tâm thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: (i) Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; (ii) Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025; (iii) Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Trung tâm TGPL chủ động hơn nữa trong triển khai nhiệm vụ được giao, đổi mới công tác truyền thông để người dân được tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ TGPL; chú trọng nâng cao chất lượng vụ việc TGPL,….
 
Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Trần Nguyên Quân - Trưởng đoàn phát biểu ghi nhận những nỗ lực của HĐPHLN tỉnh trong việc giúp người bị buộc tội, bị hại, đương sự tiếp cận sớm với TGPL... Đồng thời, đề nghị thời gian tới HĐPHLN tỉnh cần nghiên cứu những giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế đã được nêu, nghiên cứu thực hiện các hướng dẫn của HĐPHLN Trung ương, các văn bản quy phạm pháp luật về TGPL để trong thời gian tới công tác phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tại Bình Thuận đạt kết quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu TGPL của nhân dân trên địa bàn tỉnh./.
Hồng Tuyến - Cục Trợ giúp pháp lý

Xem thêm »