Quảng Ngãi: Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho già làng, trưởng bản, người có uy tín, cán bộ cơ sở tại huyện Sơn Tây

19/06/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-TGPL ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức trợ giúp pháp lý cho già làng, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. Ngày 14/6/2024, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức trợ giúp pháp lý điểm cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Sơn Tây.

Tham dự Hội nghị là các Già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của các xã trên địa bàn huyện; người thực hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ các cơ quan liên quan. Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được cấp phát miễn phí tài liệu, tờ gấp pháp luật và được nghe ông Bùi Phú Vũ, Giám đốc Trung tâm, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo cáo chuyên đề: “Những vấn đề cơ bản về tổ chức, hoạt động trợ giúp pháp lý” và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Trợ giúp viên pháp lý, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo cáo chuyên đề: “Kỹ năng tư vấn pháp luật trong hoạt động trợ giúp pháp lý và những nội dung cơ bản về kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở”.
 
Ảnh: Ông Bùi Phú Vũ - Giám đốc Trung tâm phát biểu chỉ đạo và báo cáo tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương.
Thông qua Hội nghị Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức trợ giúp pháp lý điểm cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi,người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật, biết về quyền được TGPL khi có nhu cầu, từ đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi gặp vướng mắc, tranh chấp pháp luật. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi hy vọng với những kiến thức được truyền đạt tại Hội nghị lần này có thể giúp các đại biểu áp dụng ngay vào thực tiễn hoạt động của mình, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương./.
Nguyễn Lệ

Xem thêm »