Quảng Nam: Hội nghị bồi dưỡng kiến thức trợ giúp pháp lý điểm cho cán bộ thôn, bản, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm, cán bộ chi hội, đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, người có uy tín và cá nhân có liên quan tại huyện Phước Sơn

13/06/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-TGPL ngày 24/5/2024 của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Quảng Nam về tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức TGPL cán bộ thôn ở cơ sở trên địa bàn huyện Phước Sơn năm 2024, sáng ngày 7/6/2024 Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức TGPL điểm cho cán bộ thôn, bản, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm, cán bộ chi hội, đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, người có uy tín và cá nhân có liên quan tại huyện Phước Sơn (gọi tắt là Hội nghị bồi dưỡng kiến thức TGPL cán bộ thôn ở cơ sở) bao gồm các xã Phước Kim, Phước Lộc.

Về tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Hương – Giám đốc Trung tâm, các Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên và 50 đại biểu là các cán bộ thôn, đại diện cộng đồng, Chi hội, đoàn thể của các thôn thuộc 02 xã Phước Lộc, Phước Kim, huyện Phước Sơn.
Tại Hội nghị, các đại biểu được ban tổ chức triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Một số điểm mới của Luật đất đai năm 2024; Vai trò của pháp luật trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ thủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số; Tài liệu tư vấn tiền tố tụng và tham gia tố tụng các vụ án hình sự, dân sự, các tình huống cụ thể; Xử lý các tình huống vướng mắc từ thực tiễn cơ sở.
Hội nghị lần này đã mang lại nhiều kinh nghiệm sát với thực tiễn và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, từ những quy định pháp luật và các tình huống pháp luật ở cơ sở, các báo cáo viên đã đánh giá, phân tích những quy tắc xử sự chung, được coi là khuôn mẫu, chuẩn mực, mực thước đối với hành vi của một phạm vi cá nhân, tổ chức và những biện pháp cần có để mỗi cán bộ thôn, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm, cán bộ chi hội, đoàn thể, những người có uy tín ở cơ sở thực hiện hòa giải, giải đáp pháp luật, áp dụng pháp luật để giải quyết các vụ việc tranh chấp mâu thuẫn, khiếu nại, khởi kiện giữa các đương sự ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác TGPL, thực hiện truyền thông, bồi dưỡng kiến thức TGPL cho cán bộ cơ sở, đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong thời gian tới.
                                                           Lê Nguyễn – Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Quảng Nam

Xem thêm »