Hậu Giang: Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp 06 tháng đầu năm 2024 của Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý và Tổ chức Lễ ký kết Chương trình trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự

07/06/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 05 tháng 6 năm 2024, Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Hậu Giang (gọi tắt là Hội đồng) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2024 của Hội đồng và Tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Chương trình trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng; các thành viên Hội đồng; thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng; đại diện Đoàn luật sư tỉnh Hậu Giang và các Luật sư ký hợp đồng trợ giúp pháp lý với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Cao Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý - thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng, thông qua dự thảo báo cáo kết quả triển khai phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024; Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Chương trình trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Qua đó, các Thành viên Hội đồng và Thành tiên Tổ giúp việc cho Hội đồng đã tập trung thảo luận về những thuận lợi và chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong 06 tháng đầu năm 2024, đồng thời nêu một số kiến nghị, đề xuất để nâng cao vai trò của Hội đồng, Tổ giúp việc cho Hội đồng. Qua đó khắc phục những vướng mắc trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 06 tháng cuối năm 2024.
Sau phần thảo luận của các đại biểu tham dự, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp và đồng chí Nguyễn Văn Giá - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang thực hiện ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Chương trình trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng ghi nhận ý kiến đóng góp của Thành viên Hội đồng và đề nghị các cơ quan Thành viên của Hội đồng phát huy những kết quả đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2024, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý, Thông tư liên tịch số 10. Ngoài ra, đồng chí Chủ tịch Hội đồng cũng chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý phải tăng cường hơn nữa trong việc phối hợp với Tòa án nhân dân cấp huyện trong việc triển khai và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 46. Đồng thời, tham mưu cho Sở Tư pháp trong việc phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh triển khai và thực hiện Thông tư liên tịch số 05/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15 tháng 12 năm 2021của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý; cũng như thực hiện tốt Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Chương trình trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao năng lực, nhận thức về hoạt động trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý. Kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý. 
Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch Hội đồng đề nghị đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý cần nâng cao vai trò, trách nhiệm cũng như không ngừng nghiên cứu, học tập và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý để thực hiện trợ giúp pháp lý để đạt hiệu quả cao trong việc bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho diện người được trợ giúp pháp lý; nâng cao số lượng, chất lượng trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng nhất là trong lĩnh vực Dân sự; Hành chính; Hôn nhân và gia đình, một trong những chính sách thể hiện tính nhân văn sâu sắc nhằm giúp các đối tượng chính sách, những người yếu thế trong xã hội có điều kiện được tiếp cận với dịch vụ pháp lý miễn phí./.

Cẩm Nhung – Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang

 

Xem thêm »