Quảng Ngãi: Tổ chức Hội nghị Truyền thông về Trợ giúp pháp lý tại huyện Minh Long

29/05/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-TGPL ngày 04/5/2024 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 ngày 28/5/2024,Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Minh Long. Hội nghị là cầu nối giúp người dân tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý nói riêng và đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung. Hội Nghị Truyền thông có hơn 100 đại biểu tham dự và đã được nghe Đồng chí Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Ngãi giới thiệu về tổ chức và hoạt động của trung tâm Trợ giúp pháp lý, hình thức trợ giúp pháp lý; đối tượng, lĩnh vực trợ giúp pháp lý; quyền, nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý và các quy định có liên quan về trợ giúp pháp lý; tư vấn, hướng dẫn khi người dân có các tranh chấp, vướng mắc pháp luật trong các vụ án dân sự, khiếu kiện trong vụ án hành chính và khi là bị can, bị cáo, người bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án hình sự…

Tại Hội nghị, Đồng chí Đoàn Nhật Nam, Trưởng phòng pháp luật Hình sự - Hành chính, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo cáo chuyên đề: “Tổng quan về các chính sách cho người dân sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và một số nội dung cơ bản của Luật Đất đai 2013, những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024”… và Đồng chí Bùi Minh Nhất, Trợ giúp viên pháp lý, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo cáo chuyên đề: “Những vấn đề cơ bản về tổ chức, hoạt động trợ giúp pháp lý và một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình”… Ngoài ra, các Trợ giúp viên pháp lý trong Đoàn cũng tiến hành phổ biến các nội dung của một số Luật, Nghị định và các chính sách của tỉnh liên quan trực tiếp đến người dân… Trong đợt truyền thông, Đoàn đã trực tiếp tư vấn, hướng dẫn  và giải thích pháp luật cho 10 trường hợp yêu cầu liên quan đến các lĩnh vực pháp luật khác nhau cụ thể: hôn nhân và gia đình 03 trường hợp, đất đai 04 trường hợp, các lĩnh vực khác 03 trường hợp… cấp phát miễn phí hơn  270  tờ gấp pháp luật các loại
Thông qua Hội nghị truyền thông về Trợ giúp pháp lý trong Chương trình  mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Nhà văn hóa Ủy ban nhân dân xã Long Mai, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi đã giúp người dân hiểu biết về hoạt động trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý và các đối tượng được trợ giúp pháp lý biết quyền được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của mình và yêu cầu trợ giúp pháp lý khi có vướng mắc pháp luật.
Nguyễn Lệ, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Quảng Ngãi

Xem thêm »