Bạc Liêu: Truyền thông về trợ giúp pháp lý theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

23/05/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-STP ngày 20/02/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 21/KH-TGPL ngày 24/4/2024 của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, từ ngày 10/5/2024 đến ngày 21/5/2024, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức 04 Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý cho hơn 150 người dân tham dự trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Hậu, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình và xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được cấp phát miễn phí tài liệu, tờ gấp pháp luật và được nghe báo cáo viên giới thiệu một số nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; một số quy định pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai tại cơ sở. Ngoài ra, các đại biểu tham dự còn được nghe Trợ giúp viên pháp lý giới thiệu, cung cấp số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước để người dân biết liên hệ khi có yêu cầu. Đồng thời, tại các Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý, các Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, tư vấn pháp luật cho người dân thuộc diện được trợ giúp pháp lý có yêu cầu trợ giúp pháp lý liên quan đến các lĩnh vực dân sự, hành chính, đất đai,…

Thông qua buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý đã giúp cho người nghèo, người yếu thế, người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật nói chung và nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí nói riêng góp phần đưa chủ trương xóa đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa, bảo đảm công bằng xã hội vào đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số kịp thời tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi có vướng mắc, tranh chấp pháp luật./.
Trịnh Hồng Như, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bạc Liêu

Xem thêm »