Ninh Thuận: Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh năm 2024

16/04/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Quyết định số 53/QĐ-BTP ngày 15/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2024; Kế hoạch số 837/KH-UBND ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh Ninh Thuận về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024, ngày 15/3/2024, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh ban hành Quyết định số 29/QĐ-STP phê duyệt Kế hoạch số 41/KH-TTTGPL ngày 14/3/2024 của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi là Trung tâm) về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý đã góp phần trang bị cho người tham dự những nội dung cơ bản của các quy định pháp luật, để từ đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật./.
Cuối Chương trình Hội nghị, trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm đã thực hiện tư vấn pháp luật tại chỗ, phối hợp với chính quyền địa phương trả lời câu hỏi vướng mắc pháp luật cho đại biểu tham dự Hội nghị.
Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật; bảo đảm 100% người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định, Trung tâm trợ giúp pháp lý đã chủ động phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cùng tham dự ghi hình, viết bài đưa tin về chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý nhân dịp kỷ niệm Ngày người khuyết tật (18/4/2024).
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trình bày về chuyên đề: Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Người khuyết tật và quy định về chính sách xã hội dành cho người khuyết tật. Ngoài ra, để đại biểu tham dự được hiểu, biết rõ hơn về chính sách trợ giúp pháp lý, quyền lợi của người được trợ giúp pháp lý, trợ giúp viên pháp lý đã trao đổi với các đại biểu về các tình huống pháp luật cụ thể, các vụ việc trợ giúp pháp lý đã và đang thực hiện tại địa phương.(với 10 loại tờ gấp có nội dung đa dạng về lĩnh vực, diện người được trợ giúp pháp lý, trình tự thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý).

 
Ảnh: Bà Đinh Thị Nhì - Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh thực hiện tư vấn pháp luật tại chỗ cho đại biểu tham dự có yêu cầu.

Hội nghị được triển khai nhằm tăng cường việc triển khai có hiệu quả chính sách, pháp luật trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật; bảo đảm 100% người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí khi có nhu cầu theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Đồng thời, Hội nghị còn là cơ hội để tăng cường sự tham gia, phối hợp giữa tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến người khuyết tật. Trung tâm đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương mời đại biểu tham dự Hội nghị truyền thông bao gồm: Đại diện UBND, các hội đoàn thể cấp xã nơi tổ chức Hội nghị, người dân, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng, trong đó có người khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Qua 5 đợt tổ chức Hội nghị tại 05 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, Hội nghị đã có hơn 150 đại biểu tham dự. Đại biểu tham dự được cung cấp Tài liệu truyền thông do Trung tâm biên soạn; cấp phát hơn 1500 tờ gấp pháp luật miễn phí.
 
Theo nội dung Kế hoạch số 41/KH-TTTGPL ngày 14/3/2024, Trung tâm đã phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý tại 05 xã, phường, thị trấn, bao gồm: phường Mỹ Đông thuộc thành phố Phan Rang Tháp Chàm, thị trấn Khánh Hải, xã Phương Hải thuộc huyện Ninh Hải, xã An Hải, xã Phước Hải thuộc huyện Ninh Phước.
                        Kim Cúc. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Thuận
 

Xem thêm »