Bà Rịa – Vũng Tàu: Đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Tỉnh

04/02/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Trong năm 2023, tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở Tư pháp cũng như sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và bà con nhân dân tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Trung tâm) đã tập trung triển khai các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý cho bà con nhân dân và các đối tượng là cán bộ ở cơ sở (cán bộ thôn, ấp, tổ khu phố, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ nhóm, cộng tác viên giảm nghèo, người có uy tín trong cộng đồng; cán bộ cơ sở nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống…) để bồi dưỡng kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý và các hoạt động trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao năng lực, kiến thức hiểu biết về trợ giúp pháp lý; thông qua đội ngũ cán bộ cấp cơ sở sẽ giải thích cho người dân về quyền được trợ giúp pháp lý, hướng dẫn liên hệ với tổ chức trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu, cấp phát miễn phí các loại tờ gấp pháp luật cho người dân sinh sống trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trong năm 2023 (từ 01/01/2023 đến 31/10/2023), Trung tâm đã phối hợp với Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức 57 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý tại cơ sở (thôn, ấp, xã, phường, thị trấn), có 3.420 lượt người tham dự. Trong các đợt truyền thông, Trung tâm đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý, Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Trong đó, chú trọng phổ biến, tuyên truyền về quyền của người được trợ giúp pháp lý; hình thức trợ giúp pháp lý; các nội dung phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng… để người dân biết và thực hiện. Đồng thời, tư vấn, giải đáp các vướng mắc pháp luật; biên soạn, cung cấp các ấn phẩm, cấp phát tờ rời, tờ gấp; xây dựng chương trình, phóng sự để người dân có thể tiếp cận và nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý...
Ngày 09/11/2023, Trung tâm phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Đất Đỏ và UBND xã Phước Hội tổ chức Hội nghị tuyên truyền về trợ giúp pháp lý cho bà con nhân dân tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ.

Trong 02 tháng cuối năm 2023, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, đoàn thể các cấp về hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí cho đối tượng được trợ giúp pháp lý, nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công lý và quyền được trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách thuộc diện người được trợ giúp pháp lý.
Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trợ giúp pháp lý, đã góp phần tác động mạnh mẽ đến đời sống pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật của người dân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật, tham gia phát triển kinh tế xã hội./.                
 
Hoàng Thị Nga - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Xem thêm »