Bến Tre tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và người cao tuổi có khó khăn về tài chính

10/01/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Triển khai Kế hoạch số 856/KH-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh Bến Tre về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật năm 2023 và Kế hoạch số 5319/KH-UBND của UBND tỉnh về tổ chức Tháng hành động về người cao tuổi năm 2023, Sở Tư pháp Bến Tre đã chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn cho đối tượng được TGPL đặc thù năm 2023 (là người cao tuổi và người khuyết tật có khó khăn về tài chính).

Dự Hội nghị ngoài những người thực hiện TGPL gồm Trợ giúp viên, Chuyên viên pháp lý, Luật sư thực hiện TGPL còn có 60 đại biểu là cán bộ làm công tác bảo trợ tại các Hội cấp tỉnh và cấp huyện như: Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và bảo vệ quyền trẻ em, Ban đại diện Hội người cao tuổi, Hội người mù, Hội chữ thập đỏ, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo và đại diện tổ chức bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được các Báo cáo viên thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh tập trung triển khai các nội dung chính như: Các chính sách theo quy định của pháp luật đối với người cao tuổi và người khuyết tật; quy định của pháp luật TGPL về quyền được TGPL đối với đối tượng là người cao tuổi và người khuyết tật có khó khăn về tài chính; Kỹ năng tiếp xúc, thực hiện TGPL với đối tượng người cao tuổi và người khuyết tật có khó khăn về tài chính.
Qua Hội nghị lần này, các Trợ giúp viên pháp lý, hội viên các Hội liên quan tại Bến Tre đã được trang bị các kiến thức pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật, người cao tuổi; đồng thời rèn luyện các kỹ năng thực hiện TGPL cho các đối tượng đặc thù là người khuyết tật, người cao tuổi nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách TGPL, và chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
VVL - Trung tâm TGPL NN tỉnh Bến Tre

Xem thêm »