Bình Định: Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về trợ giúp pháp lý cho Già làng, Trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở, người thực hiện trợ giúp pháp lý

30/05/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Vĩnh Thạnh là một trong những huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Định. Vĩnh Thạnh có 09 đơn vị hành chính với 59 khu phố, thôn, làng (5 xã thuộc khu vực III) có 31 khu phố, thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn huyện có 10.068 hộ dân với 35.144 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 2.793 hộ với 10.444 nhân khẩu, gồm 20 thành phần dân tộc, chủ yếu là người Kinh, Bana, Chăm, H’re, Mường, Dao…Phần lớn người dân ở đây là đồng bào dân tộc thiểu số, sống chủ yếu bằng nghề nông và đánh bắt, cuộc sống người dân ở đây gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc tiếp cận và tìm hiểu pháp luật còn nhiều hạn chế.

Thực hiện theo Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định, Kế hoạch số 04/KH-TGPL ngày 26/4/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Trung tâm) về tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ngày 27/5/2023, Trung tâm đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huận bồi dưỡng kiến thức trợ giúp pháp lý cho Già làng, Trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở, người thực hiện Trợ giúp pháp lý và cán bộ có liên quan trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.
 
Người dân tham dự hội nghị tập huấn về trợ giúp pháp lý

Tại hội nghị, về phía Trung tâm Trợ giúp pháp lý có sự tham dự của ông Lê Thành Trung – Giám đốc Trung tâm, ông Lê Thành Sơn – Phó Giám đốc Trung tâm và các đồng chí là chuyên viên của Trung tâm, về phía huyện Vĩnh Thạnh có sự tham dự của ông Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng phòng Tư pháp huyện, ông Đinh Xuân Thảo – Phó phòng Dân tộc huyện cùng trên 100 người là Già làng, Trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở, người thực hiện Trợ giúp pháp lý và cán bộ có liên quan trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Thành Sơn báo cáo chuyên đề những nội dung cơ bản về Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm – Trưởng Chi nhánh TGPL số 5, huyện Vĩnh Thạnh báo cáo chuyên đề tham luận Truyền thông về Trợ giúp pháp lý qua những vụ việc điển hình về trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về trợ giúp pháp lý được diễn ra thành công tốt đẹp. Thông qua hội nghị, những người tham dự được tiếp cận và và trang bị kiến thức về trợ giúp pháp lý, nâng cao hiệu quả truyền thông về trợ giúp pháp lý, góp phần đưa chính sách trợ giúp pháp lý đến gần hơn với người dân địa phương./.
                       
     Trung Lê – Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Định
 

Xem thêm »