Long An: 1.161 cán bộ được nâng cao kỹ năng làm công tác giảm nghèo và trợ giúp pháp lý

28/12/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Tháng 12/2022, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Long An phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (TGPLNN) tỉnh Long An tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo, bình đẳng giới và trợ giúp pháp lý cho 1.161 cán bộ cấp huyện, xã, ấp và khu phố đại diện 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Lê Trung Trực - Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước  tỉnh Long An triển khai tập huấn cụ thể cho các đại biểu tham dự về Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ việc TGPL.
Ông Lê Trung Trực - Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Long An triển khai nội dung tập huấn
Ông Đặng Tấn Thảo - Trưởng phòng Quản lý công tác xã hội –Sở LĐTB-XH triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Kèm theo Quyết định phê duyệt số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ)., Kế hoạch số 1823/KH-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Long An về Triển khai thực hiện chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Các đại biểu tham dự hội nghị
Được biết, ngay sau khi triển khai tập huấn tại cụm TP Tân An (gồm 4 huyện Tân Trụ, Thủ Thừa, Bến Lức, Châu Thành và TP Tân An, các báo cáo viên sẽ tiếp tục triển khai tập huấn kỹ năng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo, bình đẳng giới  và TGPL tại hai cụm là huyện Tân Thạnh (khu vực Đồng Tháp Mười gồm các huyện : Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường) và cụm  Đức Hòa (gồm huyện Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc và huyện Đức Huệ).
 
Tâm An – Trung tâm TGPLNN tỉnh Long An

Xem thêm »