Thanh Hóa: Ký kết Kế hoạch phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Toà án nhân dân trên địa bàn tỉnh

22/11/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC ngày 19/5/2022 giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân, ngày 16/11/2022, Sở Tư pháp Thanh Hóa và Tòa án nhân dân tỉnh đã ký kết Kế hoạch phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Toà án nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tham dự và đồng chủ trì Lễ ký kết có đồng chí Lê Ngọc Minh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Nguyễn Văn Khuyên – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, tham dự Lễ ký kết còn có các thành viên của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh; đại diện lãnh đạo các Tòa chuyên trách của Tòa án nhân dân tỉnh, lãnh đạo và viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa (Trung tâm).
Kế hoạch phối hợp giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh, việc trực được thực hiện qua điện thoại; địa điểm trực tại trụ sở Văn phòng Trung tâm và trụ sở các chi nhánh thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa. Người trực là trợ giúp viên pháp lý của Văn phòng Trung tâm và các chi nhánh thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; người hỗ trợ trực là chuyên viên của Văn phòng Trung tâm và các Chi nhánh thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh. Thời gian thực hiện kế hoạch phối hợp là 5 năm.

 
Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp

Việc ký kết Kế hoạch phối hợp nhằm bảo đảm tiếp cận trợ giúp pháp lý kịp thời trong tố tụng cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý; tăng cường số lượng trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia các phiên tòa, phiên họp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng; bảo đảm đối tượng trợ giúp pháp lý trong các vụ việc mà Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý được giải thích đầy đủ, được tiếp cận, cung cấp và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý kịp thời. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh với Tòa án nhân dân hai cấp trong việc trợ giúp pháp lý cho đối tượng trợ giúp pháp lý.
 
Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp

Sự phối hợp chặt chẽ và nỗ lực của cán bộ ngành Tư pháp và ngành Tòa án sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, giúp quá trình tố tụng khách quan, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiếp cận công lý cho người dân. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, người thực hiện trợ giúp pháp lý tại các địa phương có thể sớm tiếp cận đối tượng trợ giúp pháp lý, cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý kịp thời, hiệu quả, góp phần bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý./.
 
Văn phòng Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa

Xem thêm »