Bến Tre: Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý kiểm tra công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý tại huyện Chợ Lách

28/09/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Sáng ngày 23 tháng 9 năm 2022, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý tỉnh Bến Tre đã tiến hành kiểm tra hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Chợ Lách, theo Kế hoạch kiểm tra năm 2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý tỉnh.

Qua tiến hành kiểm tra thực tế về công tác truyền thông trợ giúp pháp lý (TGPL) và nhất là việc thực hiện cơ chế phối hợp theo Thông tư liên tịch số 10 năm 2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 (Thông tư liên tịch số 10), quy định về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng tại Nhà tạm giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, tại Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách Hội đồng phối hợp liên ngành (PHLN) về trợ giúp pháp lý nhận thấy: Các đơn vị đã thực hiện đúng theo Thông tư liên tịch số 10; thực hiện nghiêm chỉnh việc đặt Bảng thông tin, Hộp tin TGPL và niêm yết Danh sách Luật sư thực hiện TGPL, Trợ giúp viên pháp lý; hướng dẫn, giải thích cho người dân về quyền được TGPL trong quá trình tố tụng; kịp thời phối hợp tốt với Trung tâm TGPL, Chi nhánh số 04 cử người tham gia tố tụng để TGPL cho đối tượng khi có yêu cầu, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng được TGPL. Các cơ quan tiến hành tố tụng huyện đều tập trung tốt giải pháp không bỏ lọt đối tượng được TGPL, nhất là trong tố tụng hình sự. Công tác phối hợp về TGPL trên địa bàn huyện bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực , đã tạo điều kiện thuận lợi cho Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện TGPL trong quá trình tham gia tố tụng. Không có trường hợp thu hồi Thông báo bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự.
Tuy nhiên đoàn kiểm tra vẫn còn lo lắng trong viêc bỏ sót đối tượng cần TGPL trong lĩnh vực tố tụng dân sự. Số vụ việc TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng trong tố tụng dân sự còn ít so với tổng số vụ việc, án dân sự thụ lý trên địa bàn huyện.
 
Đoàn kiểm tra kiểm tra việc ghi chép sổ sách về TGPL tại khu vực tiếp dân Tòa án ND huyện Chợ Lách

Kết luận buổi kiểm tra, ông Võ Minh Thưởng, Giám đốc Sở Tư pháp, kiêm Chủ tịch Hội đồng PHLN về TGPL tỉnh đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Chợ Lách quan tâm đến việc phân công cán bộ, công chức, viên chức trong ngành tìm hiểu sâu sắc hơn về TGPL trong hoạt động tố tụng, cụ thể là diện người được TGPL; đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, truyền thông trong nội bộ cơ quan, đơn vị của Ngành mình các quy định về TGPL, đặc biệt là quyền được TGPL miễn phí của đối tượng; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chặt chẽ, tránh bỏ sót đối tượng thuộc diện được TGPL.
Riêng Chi nhánh 04 thuộc Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bến Tre, là tổ chức thực hiện TGPL đặt tại địa bàn huyện Chợ Lách cần kịp thời phối hợp cử người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng được TGPL; đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng công tác về TGPL trong hoạt động tố tụng trên địa bàn; tăng cường mối quan hệ tích cực, gắn bó chặt chẽ hơn giữa Trung tâm TGPL và các cơ quan tố tụng, kịp thời phản ánh và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Qua đây ông Võ Minh Thưởng, Chủ tịch Hội đồng PHLN về TGPL tỉnh cũng đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Chợ Lách quan tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện Chợ Lách thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về TGPL nói chung trên địa bàn, tiếp tục hỗ trợ nơi làm việc của Chi nhánh số 04 theo thực tế địa phương để phục vụ cho người dân địa bàn huyện nhà tốt hơn.
 
Song Võ - Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bến Tre

Xem thêm »