Bắc Kạn: Ký kết Kế hoạch phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân hai cấp

26/09/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC ngày 19/5/2022 giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân, ngày 22/9/2022, tại Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tham dự và đồng chủ trì Lễ ký kết có đồng chí Hà Thị Đào - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Lương Văn Cường - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn, tham dự Lễ ký kết còn có đồng chí Phạm Quốc Trung - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; các ngành thành viên của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Kạn; đại diện lãnh đạo các Tòa chuyên trách của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn, lãnh đạo và viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Kạn.
Kế hoạch phối hợp giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh sẽ được triển khai thực hiện trong 05 năm kể từ ngày được ký kết. Theo đó, việc trực sẽ được thực hiện bằng hai hình thức: Đối với hình thức trực tại trụ sở, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp) cử người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh; Đối với hình thức trực qua điện thoại, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cung cấp cho Tòa án nhân dân tỉnh, huyện, thành phố danh sách, số điện thoại của người trực để niêm yết tại trụ sở.
Kế hoạch phối hợp được ký kết  giúp người bị buộc tội, bị hại, đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý sẽ đảm bảo tiếp cận và thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý kịp thời trong tố tụng, góp phần bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý./.
Đinh Thư – Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn

Xem thêm »