Hà Tĩnh: Lễ ký kết quy chế phối hợp về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tốt tụng giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh

23/09/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Chiều 16/09/2022, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Tại Hội nghị, Sở Tư pháp và Công an tỉnh đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp về việc thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động điều tra. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Lê Viết Hồng - Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan liên ngành.

Nội dung quy chế phối hợp đã được nhất trí thông qua với 05 Chương 21 Điều quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung, trách nhiệm phối hợp, khen thưởng, xử lý vi phạm, tổ chức thực hiện quy chế về trợ giúp pháp lý trong hoạt động điều tra trên địa bàn tỉnh giữa Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh với Công an tỉnh, Công an cấp huyện.
Việc ban hành Quy chế phối hợp về việc thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động điều tra giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh là cần thiết, nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật, tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động điều tra, trách nhiệm phối hợp của mỗi bên để thực hiện tốt hơn công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh
.
Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Hà Tĩnh

Xem thêm »