Long An: Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

21/09/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Quyết định số 1918/QĐ-BTP ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 1022/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Long An về việc tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý,chiều ngày 19/9/2022, Sở Tư pháp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý và gặp mặt kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Long An.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có bà Phan Thị Mỹ Dung, Tỉnh Ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Trung tâm  trợ giúp pháp lý nhà nước; các đồng chí là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí là thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành và thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; đại diện lãnh đạo các đơn vị của Sở Tư pháp, đại diện các phòng Tư pháp, các luật sư ký hợp đồng với Trung tâm cùng toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Long An.
Ông Lê Trung Trực, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý đã trình bày báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý và báo cáo tổng kết 25 năm thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh. Đồng thời tại Hội nghị, Trung tâm trợ giúp pháp lý đã chiếu phóng sự 25 năm thành lập và hoạt động của Trung tâm  để ôn lại quá trình thành lập và hoạt động của Trung tâm  25 năm qua.
Buổi Lễ  kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý nhằm ôn lại truyền thống, lòng tự hào nghề nghiệp, đề cao và phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách của các thế hệ công chức, viên chức công tác trong hệ thống trợ giúp pháp lý, luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Ngành Tư pháp.

 

Nhằm ghi nhận những đóng góp của các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý, thành tích tiêu biểu trong 05 năm triển khai Luật Trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017- 2022, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, bà Phan Thị Mỹ Dung, Tỉnh Ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể, 10 cá nhân; đồng thời bà cũng trao tặng giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp cho 5 tập thể, 09 cá nhân có thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý thời gian qua.
Hội nghị góp phần khẳng định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về trợ giúp pháp lý là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Hoạt động này thể hiện tính nhân đạo của Đảng và Nhà nước trong việc đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo chăm lo cho các đối tượng chính sách và các đối tượng yếu thế trong xã hội; góp phần bảo vệ công lý, công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo đảm mọi đối tượng được tiếp cận với pháp luật; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân./.

 

Đặng Kim Hà – Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Long An
 

Xem thêm »